-

Stalagmit

Komentarze użytkownika

@Metalurgia starożytnej Fenicji (17 kwietnia 2018 20:07)

Dziękuję bardzo za cenne uwagi. To prawda, terminus post quem dla kompozycji Księgi Kronik to 400 r. przed Chr. Została ona napisana najpewniej między 350 a 300 rokiem przed Chr. Tradycja żydowska przypisuje jej autorstwo Ezdraszowi. Jasne, że wtedy obróbka żelaza była już znana w Palestynie. Był to w końcu okres Achemenidów ( w periodyzacji archeologicznej następujący po pierwszym i drugim okresie epoki żelaza na Bliskim Wschodzie).

PS

Kiedy Mika Waltari pisał swoją książkę, teza o hetyckim monopolu na żelazo jeszcze powszechnie obowiązywała w archeologii.

PS2

Jest to prawdopodobne, przynajmniej w części, choć sami Fenicjanie twierdzili, że ich przodkowie przybyli znad Zatoki Perskiej. 

Stalagmit
19 kwietnia 2018 06:22

@Metalurgia starożytnej Fenicji (17 kwietnia 2018 20:07)

Dziękuję bardzo. W Piśmie Świętym jest sporo wzmianek o obróbce metali, np.:

(2 Krn 2, 6-8): "Przyślij mi teraz mądrego człowieka, aby umiał wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z purpury, karmazynu i fioletowej purpury, aby umiał rzeźbić, razem z artystami, którzy są ze mną w Judzie i w Jerozolimie, których przygotował mój ojciec Dawid. Nadeślij mi też drzewa cedrowego, cyprysowego i sandałowego z Libanu, wiem bowiem, że słudzy twoi umieją wycinać drzewa Libanu. Oto moi słudzy będą razem z twoimi sługami, aby przygotować mi drewna w wielkiej ilości, albowiem dom, który ja buduję, będzie wielki i budzący podziw."

(Hi 28, 1-6): "Istnieje kopalnia srebra 
i miejsce, gdzie płuczą złoto. 
Doby ...

Stalagmit
18 kwietnia 2018 08:07

@Metalurgia starożytnej Fenicji (17 kwietnia 2018 20:07)

Dziękuję. Racja, tak było w starożytności i tak jest do dziś. Przykład:

http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/stalowy-gigant-z-nie-tak-dawnej-historii

Stalagmit
17 kwietnia 2018 23:40

@O targach, zespole Slayer i czekoladkach Ferrero Rocher (16 kwietnia 2018 11:24)

Bardzo dziękuję za spotkanie na targach.

Stalagmit
17 kwietnia 2018 23:35

@Metalurgia starożytnej Fenicji (17 kwietnia 2018 20:07)

Dziękuję bardzo za istotne uzupełnienie i graficzne przedstawienie pieca dymarskiego z dolną kotlinką. Hematyt był wydobywany w dolinie Kamiennej w górnym i schyłkowym paleolicie ponieważ służył jako najłatwiejszy do uzyskania czerwony barwnik i element obrzędów religijnych. Barwiono nim skórzane urbania oraz ciała żywych i zmarłych ludzi.

Profil wykopu z Rydna w dolinie Kamiennej

pochówek dwojga dzieci z Krems Wachtberg, widoczna ochra (pochodna hematytu), 27 tys. lat przed Chr.

 

Stalagmit
17 kwietnia 2018 22:20

@Metalurgia starożytnej Fenicji (17 kwietnia 2018 20:07)

Dziekuję. To także prawda. Równie ważne były mechaniczne walory żelaza i częstotliwość występowania jego rud.

Stalagmit
17 kwietnia 2018 21:41

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

To prawda, że spora część wiedzy zapisanej w książkach jest oparta na hipotezach. Jednak mamy trochę materii dostępnej badaniom: nie tylko sama struktura i materiał megalitów, ale także wszystko co udaje się znaleźć w czasie badań archeologicznych w ich bezpośrednim i dalszym otoczeniu.

Stalagmit
8 kwietnia 2018 19:51

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

To prawda, megality są często spotykane na szerokich obszarach Azji (Indie, Korea, Japonia). Tutaj mamy do czynienia z jakąś odrębną, rodzimą tradycją. Te budowle niekoniecznie musiały być wznoszone przez niewolników. Na Wyspie Wielkanocnej elita plemienna i wodzowie zmuszali resztę ludności do prac na wykuwaniem, transportem i ustawianiem posągów. Cała populacja była do ich dyspozycji. Podobnie wyglądało to w Indonezji, a takze zapewne w pradziejowej Europie. Wodzowie/władcy kontrolowali sporą siłę roboczą. A w państwie egipskim faraonowie okresu Starego Państwa mieli do dyspozycji całą kilkumilionową ludność kraju, która w naszym pojęciu była ludnością zależną. Trzeba też pamiętać, że te największe megality stanowią wyjątek: większość to małe budowle z kamieni wa ...

Stalagmit
7 kwietnia 2018 22:19

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

@stanislaw-orda

Książka, "Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich" o której wspomniał pan stanislaw-orda jest naprawdę świetna i warta przeczytania. Bardzo polecam.

Stalagmit
7 kwietnia 2018 20:51

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

To zapewne świadczy o istnieniu struktur władzy i przymusu w tych odległych czasach, jeszcze przed powstaniem pierwszych państw. W wielu dziedzinach wiedza i umiejętności ludzi żyjących w pradziejach były zaskakująco dobrze rozwinięte, przykład stanowi tu astronomia. 

Stalagmit
7 kwietnia 2018 20:50

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

Problem motywacji budowniczych megalitów jest oczywiście trudny i nie do końca rozwiązany. W odpowiedzi na Pańskie pytanie o przyczynę budowania z tak wielkich kamieni można podać kilka hipotetycznych wyjaśnień:

- mogło to mieć określone znaczenie religijne, bo dużym głazom przypisywano nadnaturalne właściwości (choć nie upierałbym się przy tej hipotezie),

- w przypadku grobowców ustawianie jak największych kamieni było formą upamiętnienia zmarłych, tak jak działo się to jeszcze na początku XX wieku na niektórych wyspach Indonezji.

Stalagmit
7 kwietnia 2018 15:04

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

Jasne, że z małych kamieni łatwiej budować. Ale jeśli chce się postawić trwałą konstrukcję o przeznaczeniu religijnym (a więc odpowiednio imponującą) to wykorzystanie dużych głazów jest najlepszym rozwiązaniem. Proszę zresztą zobaczyć, ile tych megalitów (dolmenów, kromlechów, menhirów) stoi nienaruszone do dziś. Najstarsza konstrukcja megalityczna ze stanowiska Gobekli Tepe w Turcji pochodzi z IX tys. przed Chr. i jest prawdopodobnie świątynią. 

Tradycja megalityczna pochodzi prawdopodobnie z Bliskiego Wschodu, a jej ślady znajdujemy nawet w Piśmie Świętym (Rdz 28, 10-17; Wj 24, 4)

Później także stosowano elementy megalityczne w różnych konstrukcjach starożytności:

- największe elementy kamienne piramidy Chufu w Gizie ...

Stalagmit
7 kwietnia 2018 09:26

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

W czasach chrześcijańskich obok lub nawet w niektórych megalitach zbudowano kościoły:

Stalagmit
6 kwietnia 2018 22:03

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa megality były budowalami o znaczeniu religijnym, czyli świątyniami i grobowcami. Budowano je zatem najczęściej z trwałego i okazałego materiału, czyli wielkich kamieni. Oczywiście były wyjątki, bo niektóre takie budowle wznoszono z ziemi i drewna. Miały przetrwać wieki. Niektótlre grobowce kamienne służyły jako oznaczenie własnośco ziemi danego rodu lub plemienia. Prawdopodobnie zwyczaj budowy megalitów rozprzestrzeniał się w Europie od V do II tys. Przed Chr., być może także drogą morską. Musiała istnieć elita rozprzestrzeniająca religię z nimi związaną. Potem chwycono się innych środków uzewnętrzniania kultu, np. bogatego wyposażania grobów. Pojawiły się też mniejsze materiały budowlane (cegły, drewno, glina).

Stalagmit
6 kwietnia 2018 21:59

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

Nie ma głupich pytań. Pańskie zapytanie jest bardzo istotne. Megalit Stonehenge w postaci, w jakiej widzimy go dziś to tzw. faza Stonehenge III i pochodzi z lat 2600-1930 przed Chr. Są to czasy późnego neolitu i wczesnej epoki miedzi (eneolitu), w której żyły dość rozwinięte społeczności opierające swą gospodarkę o rolnictwo i hodowlę. Baza i nadwyżki żywności do budowy takiego monumentu już wtedy istniały. Rozwinięta byla obróbka kamienia i transport. Część bloków do budowy sprowadzano aż z Walii. Pierwsze fazy budowli pochodzą jeszcze z początku i połowy III tysiąclecia przed Chr. Badania szczątków ludzkich z pobliskich pochówków wskazują, że w budowie mogli brać udział ludzie z Alp Szwajcarskich i Nadrenii. Niektóre fazy budowy ...

Stalagmit
6 kwietnia 2018 21:10

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

@stanislaw-orda, @telok,

Szanowni Panowie, myślę, że nie ma się o co kłócić. Wiadomo, że standard dróg w Imperium Romanum i w państwie Inków był inny, ale inna była też ich funkcja. Drogi rzymskie służyły nie tylko szybkiemu przemieszczaniu się legionów, ale także transportowi dużej masy towarowej ciężkimi wozami, przejazdom zaprzęgów pocztowych itp. U Inków drogami poruszały się pieszd wojska i posłańcy szybkobiegacze i to w wysokich górach, wyższych niż te w Europie. Stąd odmienności budowy.

Stalagmit
6 kwietnia 2018 19:55


@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

Hehe:) A geografia to taka piękna sprawa...

Stalagmit
6 kwietnia 2018 19:48

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

Ja również dziękuję bardzo. U Wiernych Czytelników także: constans (czytają nawet późną nocą :)

Stalagmit
6 kwietnia 2018 08:18

@Śródziemnomorski świat. Warunki naturalne (5 kwietnia 2018 12:23)

Dziękuję bardzo. W LIbanie, gdzie pracowałem, wybrzeże nie jest tak rozwinięte jak w Dalmacji, ale równie piękne.

Stalagmit
6 kwietnia 2018 08:17

Strona 1 na 48.    Następna