-

Stalagmit

Komentarze użytkownika

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

To się bardzo ładnie składa. Myślę, że mogło tak być...

Stalagmit
11 grudnia 2018 17:58

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję za pytania i przepraszam za opóźnienie, już odpowiadam:

a) Nie jesteśmy pewni, czy Wenetowie u Tacyta, Herodota i Polibiusza to ten sam lud, czy grupa ludów.  W kontekście zasiedlenia ziem polskich w starożytności często wspomina się o Wenetach. Nie byli oni na pewno  Słowianami. Nie ma na to żadnych dowodów, nawet jednej przesłanki. Wenetowie/Wenedowie byli ludem indoeuropejskim, mówiącym odrębnym językiem i bardzo szeroko rozsiedlonym. Zamieszkiwali różne rejony Europy (Bretania, północna Italia, ujście Wisły), ale także Paflagonię w Azji Mniejszej („Paflagończykom przewodził Pylajmen o sercu walecznym z kraju Enetów, skąd rodem są muły dziko żyjące” – Homer, Iliada, II, 851-852). Prawdopodo ...

Stalagmit
11 grudnia 2018 17:57

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję za cenne spostrzeżenie, Krzysztofie. Ze względu na powiązania handlowe Wikingów stawiałbym na jakichś bliskowschodnich finansistów.

Stalagmit
9 grudnia 2018 20:26

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, proszę zauważyć, że Imperium Brytyjskie niejako działało po szlakach wyznaczonych przez Wikingów: Ameryka, Konstantynopol, Ruś. A powiązania z Germanami, w sensie powiązań brytyjsko-niemiecko-skandynawskich to jeden z najważniejszych czynników w historii świata w ostatnich kilkuset latach.

Stalagmit
9 grudnia 2018 20:25

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Pewnie Maersk. Ale tych już się nie da powstrzymać ogniem greckim:)

Stalagmit
9 grudnia 2018 20:19

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję za cenną uwagę. O Skandynawii coś wiadomo, bo w epoce żelaza (od 200 r. po Chr.) jej mieszkańcy używali pisma runicznego, będącego zapisem języka germańskiego. O ziemiach polskich też sporo wiadomo, wiele informacji przekazał Tacyt, Pliniusz Starszy i Ptolemeusz, a także inni pisarze greccy i rzymscy. Rzymianie dobrze znali obszar ziem polskich, bo ich wywiadowcy i kupcy (tacy jak wspomninay przez Pliniusza Ekwita rzymski: Historia Naturalis (XXXVII, 46): „(…) Niedawno się przekonano, że wybrzeże Germanii, z którego jest przywożony bursztyn, znajduje się w odległości 600 mil od Karnuntum w Pannonii. Żyje jeszcze ekwita rzymski wysłany dla zdobycia bursztynu przez Julianusa zarządzającego igrzyskami gladiatorskimi cesarza Nerona. Odwiedził on ...

Stalagmit
9 grudnia 2018 20:19

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję. Budowle megalityczne z Carnac powstały ok. 4500-2000 lat przed Chr. Zbudowała je przedindoeuropejska ludność Francji. Zbudowali je potomkowie pierwszych rolników, którzy w V-IV tysiąclecu przed Chr. skolonizowali Francję. Centrum budowli megalitycznych w Bretanii powstało niezależnie w V tys. przed Chr. Tutejsi mieszkańcy budowali grobowce swoich wodzów i sanktuaria z kamienia. Wiele megalitów posiada jakieś astronomiczne konotacje, bo ówczesna religia była mocno powiązana z kalendarzem i gwiazdami. 

Stalagmit
8 grudnia 2018 23:32

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Wikingowie penetrowali ziemie polskie, o czym mam zamia napisać w następnej notce. Ale na szczęście nie zdążyli ich opanować. Dzięki Bogu nie staliśmy się Rusią. Dlaczego tak się stało, jeszcze napiszę. Na razie odsyłam do notki:

http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/sowianie-i-ziemie-polskie-we-wczesnosredniowiecznym-swiecie-chrzest-i-poczatki-polski-cz-iii

Stalagmit
8 grudnia 2018 23:22

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Rzeczywiście, Skandynawowie nie mogli się wyżywić z własnej ziemi. Zresztą bardzo chętnie bili się między sobą. To przykład nacji, która żyła z handlu i eksploatacji innych.

Stalagmit
8 grudnia 2018 23:20

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję, juź niedługo druga część...

Stalagmit
8 grudnia 2018 22:30

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Uprzejmie dziękuję. W wielu przypadkach języki indieuropejskie rozprzestrzeniały się poprzez jęzkową i kulturową asymilację ludności staroeuropejskiej. Pewnie coś podobnego zaszło w Szwecji. U nas to była pewnego rodzaju europejska autostrada, gdzie każdy pozostawiał swój ślad. To chyba dobrze, bo później ludzie o różnym pochdzeniu przyjmowali język polski i polską tożsamość (w czasach Rzeczpospolitej i po rozbiorach - najlepszy przykład to polski poeta Wincenty Pol, syn Niemca i Francuzki). 

Stalagmit
8 grudnia 2018 21:51

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję, można oglądać dalej.  Temat jest rozwojowy.

Stalagmit
8 grudnia 2018 21:46

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję uprzejmie, już za jakiś czas druga część, serdecznie zapraszam.

Stalagmit
8 grudnia 2018 21:17

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Uprzejmie dziękuję. To może jest niec obcy świat, ale warto zauważyć, że Skannawowie mieli wpływ na losy całej Europy, w tym Europy Środkowej w średniowieczu. Zwracam też uwagę, że stanowisko archeologiczne Gniezdowo, to "to Gniezdowo" koło Katynia (kiedy w 1943 roku Niemcy odkryli mogiły poslkich oficerów zamordowanych w 1940 roku, sowiecka propaganda usiłowała wmówić świau, że to pradziejwe groby). Polscy oficerowie zostali straceni blisko miejsca, gdzie od setek lat toczyła się bezwględna walka o szlaki handlowe na Rusi - myślę, że ten fakt ma wymia nie tylko symboliczny. 

Stalagmit
8 grudnia 2018 21:16

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Dziękuję uprzejmie. Tem świat pojawia się w różnych powieściach, ale najważniejszy jest wpływ Skandynawów na otaczający świat pomiędzy VII a XI wiekiem. Podsyłam film o wikińskich wyprawach:

https://www.youtube.com/watch?v=PTWw_vepLM4

Stalagmit
8 grudnia 2018 21:10

@Jezus Mesjasz i Sanhedryn (6 grudnia 2018 14:39)

Dziękuję za kolejny interesujący tekst z Pańskiej serii. Tradycyjnie wkleję kilka ilustracji:

Jerozolima w czasach Chrystusa

Posiedzenie Sanhedrynu

 

Stalagmit
8 grudnia 2018 16:25

@Kultura prowincjonalnorzymska (2 grudnia 2018 09:30)

Dziękuję Pani uprzejmie. Pewnie jeszcze coś napiszę o różnyh prowincjach:)

Stalagmit
8 grudnia 2018 15:49

@Kultura prowincjonalnorzymska (2 grudnia 2018 09:30)

Bardzo dziękuję Wielebnemu Ojcu. Bóg Zapłać.

Staram się jak mogę, cieszę się, że notki na ogół podobają się Szanownym Czytelnikom.

Stalagmit
8 grudnia 2018 15:48

@Kultura prowincjonalnorzymska (2 grudnia 2018 09:30)

Uprzejmie dziękuję. Brona, wynaleziona prawdopodobnie w Italii, była jednym z najważniejsch wynalazków czasów rzymskich.

Stalagmit
8 grudnia 2018 15:47

@Kultura prowincjonalnorzymska (2 grudnia 2018 09:30)

Dziękuję bardzo za pytaniei uważne czytanie. Poprawiłem już pomyłkę. Już wyjaśniam. Papirus nie był tanim materiałem pisarskim, a na północy imperium był raczej trudno dostępny, czyli znacznie droższy, niż w miejscu pochodzenia, czyli w Egipcie. Pergamin także nie był tani. Na północy najbardziej opłacało się używać drewnianych deseczek. Jak świadczą znaleziska z Vindolandy, pisano na nich najczęściej pędzelkiem zanurzanym w carnym tuszu. Tych zapisanych tuszem aczej nie używano ponownie. Można było je przechowywać w suchym pomieszczeniu, w ceramicznych, lub drewnianych pojemnikach.Tabliczki z Vindolandy

Barbarzyńcy rzeczywiście znali pismo. Germanie posługiwali się pismem runicznym, co najmniej od II w. po Chr. Nauczyli się go od Rzymian, bo runy są naśladownictwem al ...

Stalagmit
8 grudnia 2018 15:46

Strona 1 na 105.    Następna