-

Stalagmit

Komentarze użytkownika

@Italia (20 sierpnia 2018 14:39)

Italia to personifikacja monetarna o starym rodowodzie. Pojawiła się w czasie wojny Republiki Rzymskiej ze sprzymierzeńcami (91-88 przed Chr.), kiedy to miasta i ludy Italii zbuntowały się przeciw Rzymowie, domagając się praw obywatelstwa rzymskiego i udziału w zyskach z imperium. Walki były ciężkie, a Italikowie radzili sobie całkeim nieźle. Opór zaczął wygasa, kiedy konsul Lucjusz Juliusz Cezar (krewny G. Juliusza Cezara)  zaoferował sprzymierzeńcom obywatelstwo. 

Stalagmit
20 sierpnia 2018 19:06


@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

Tak, słusznie, ale dziś mówi się o nich zdecydowanie za dużo. Czynniki kosmiczne (zmiany natężenia promieniowania słonecznego, cykle aktywności Słońca) są ważniejsze. Niemniej, uprzejmie dziękuję za dowcipne komentarze

Stalagmit
20 sierpnia 2018 00:00

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

Tak samo, jak świnie dopadł afrykański pomór :)

To raczej inne czynniki...

Stalagmit
19 sierpnia 2018 23:54

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

A może nawet za oziębienie :) 

Stalagmit
19 sierpnia 2018 23:53

@Rozwalić system (19 sierpnia 2018 11:30)

Piękny tekst, uprzejmie dziękuję. Pozwoli Pani, że wrzucę kilka obrazków:

Św, Maksymilian Maria Kolbe (1936)

29.07.1941, Auschwitz-Birkenau

Beatyfikacja o. Kolbe: sł. b. Stefan Kardynał Wyszyński, Franciszek Gajowniczek, bł. Paweł VI, papież, bp Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II)

Stalagmit
19 sierpnia 2018 22:13

@Historia pewnej rodziny. W nawiązaniu do notki Piotera i ostatnich notek Coryllusa (19 sierpnia 2018 16:31)

Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawy tekst. Szkoda, że jeszcze nie miałem okazji przeczytać Pani dzieła. 

Ci niemieccy bankierzy mieli bardzo interesujące powiązania. Jerzy VII Thurzo wymieniał korespondencję z królem Anglii Jakubem I i w ogóle z całą Europą. W XVII wieku w Anglii działała rodzina Boner (ciekawe czy spokrewniona z tymi Bonerami, w końcu hanzeatyccy kupcy niemieccy działali w Steelyard w Londynie i w wielu portach Anglii), protestanccy kaznodzieje. A np. wśród krakowskich korespondentów Erazma z Rotterdamu był zarówno Boner, jak i działający na Uniwersytecie Anglik Leonard Coxe, oraz Rudolf Agricola młodszy. 

Stalagmit
19 sierpnia 2018 21:49

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

Proszę uprzejmie. Za jakiś czas następne notki.

Stalagmit
18 sierpnia 2018 22:33

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

A to są akurat hieroglify oznaczające imiona przedstawionych osób.

Stalagmit
18 sierpnia 2018 22:15

@Handel poezją czyli o istotnym sensie słowa omerta (16 sierpnia 2018 08:16)

Dziękuję za świetny tekst. Wielcy tego świata też stosują zasadę omerty. Podobno obraz Walerego Wiereszczagina przedstawiający brutalną egzekucję jeńców wojennych po powstaniu sipajów w Indiach w 1857 został wykupiony i zniszczony na zlecenie brytyjskich władz. Zachowały się tylko reprodukcje:

Stalagmit
16 sierpnia 2018 17:18

@Defilada ze wsi Warszawa (16 sierpnia 2018 10:35)

Wielka Lechia to po pierwsze bzdura, po drugie ewidentny rosyjski produkt propagandowy. W Rosji takie pseudonaukowe i pseudohistoryczne bzdury są bardzo popularne. Skrajny przykład stanowią praca Anatolija Fomienki, członka Rosyjskiej Akademii Nauk i profesora matematyki. Fomienko napisał wielką, pięciotomową, analityczną, bogato ilustrowaną pracę o tym, że starożytności tak naprawdę nie było, a istniało tylko średniowiecze i Wielka Ruś. Według Fomienki Jezus Chrystus żył w XII wieku po Chr. i został ukrzyżowany w Turcji, a Tatarzy to zawodowa armia Wielkiej Rosji najeżdżające Europę. Książki Fomienki to pięc wielkich, robiących wrażenie tomisk. Problem w tym, że to jedna wielka bujda. Rosjanin twierdzi, że teksty starożytne sfabrykowali Benedyktyni, a piramidy zbudowali Jezu ...

Stalagmit
16 sierpnia 2018 17:14

@Defilada ze wsi Warszawa (16 sierpnia 2018 10:35)

Miejsca kultu pogańskich Słowian z obszaru ziem polskich z epoki wczesnośredniowiecza są nieliczne. Są to przede wszystkim wały kultowe na wysokich wzniesieniach (Ślęża, Św. Krzyż, Wzgórze Katedralne w Chełmie, Wzgórze Katedralne w Płocku, Wzgórze Żmigród w Sandomierzu) i pozostałości jakichś wydzielonych miejsc kultu o niejasnym charakterze. Ale na przykład na Ślęży najbardziej widowiskowe pozostałości (posągi kamienne) są starsze niż obecność Słowian na naszych ziemiach i pochodzą z okresu lateńskiego, są związane z Celtami. Znane są nizinne słowiańskie miejsca kultu z Mołoczek na Podlasiu i Trzebiatowa na Pomorzu. Z materiału archeologicznego wynika, że składano w nich ofiary ze zwierząt, płodów rolnych i niestety także z ludzi, palono też ogniska. ...

Stalagmit
16 sierpnia 2018 17:08


@Romania (16 sierpnia 2018 09:28)

Rumuni mają ciekawą etnogenezę. Oni sami utrzymują, że pochodzą od Daków, albo rzymskich kolonistów w Dacji, ale to nie jest prawda. Dakowie zostali mocno przetrzebieni przez Rzymian, albo uciekli na północ, w Karpaty. Śladem jej obecności na ziemiach polskich są zabytki geto-dackie znane z Podkarpacia (głównie ceramika), które znajdowane są na terenach zajmowanych przez kulturę przeworską. W 273 r. po Chr. Cesarz Aurelian ewakuował całą prowincjonalnorzymską i zromanizowaną dacką ludność za Dunaj. W III i IV w. po Chr. wkroczyli na terytorium Dacji Goci i Gepidzi. W czasie wielkiej wędrówki ludów terytorium Rumunii zostało opuszczone, a potem częściowo zasiedlone przez Słowian. Około 620 r. po Chr. przybyła tu ludność prowincjonalnorzym ...

Stalagmit
16 sierpnia 2018 16:52

@Defilada ze wsi Warszawa (16 sierpnia 2018 10:35)

Wszystkie te rekonstrukcje rzekomych "obrzędów słowiańskich" to infantylny teratrzyk ze scenariuszem pisanym palcem na wodzie. Nie ma żadnych wiarygodnych źródeł historycznych opisujących takie obrzędy. Tak naprawdę rekonstruktorzy biorą informacje źródłowe o mitologii germańskiej, celtyckiej i skandynawskiej i przekuwają to na rzekomą religię i obrzędowość słowiańską. Informacje źródłowe o religii Słowian przedchrześcijańskich są bardzo skąpe. To co wiemy ze źródeł historycznych dotyczy Słowian Połabskich i plemion z Rusi, a o wierzeniach plemion polskich przed Chrztem wiadomo bardzo niewiele. To co wiemy ze źródeł archeologicznych jest dostatecznie odrażające, by od takich religii pogańskich odwrócić się ze wstrętem. W religi ...

Stalagmit
16 sierpnia 2018 16:18

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

Bardzo dziękuję i już doprecyzowuje odpowiedź na Pańskie pytanie o nazewnictwo.

W wielu przypadkach są podstawy źródłowe do określenia starożytnej nazwy stanowiska, np. nazwy miejscowe w tekstach klinowych. Tak jest w przypadku Uruk (nazwa starożytna w języku akadyjskim, po sumeryjsku to właściwie Unug). Dziś to stanowisko archeologiczne nazywa się Al Warka. Innym przykładem takiej sytuacji jest Tell-i Maljan w Iranie, które w starożytności nazywało się Anszan. W niektórych przypadkach przyjęła się grecka nazwa starożytnego miasta, której używa się zamiast oryginalnej, miejscowej. Przykładem może być Suza (tak naprawdę Suzusz) albo Babilon (po akadyjsku Bab-ili).

Ale są i przypadki, kiedy nie sposób określić starożytnej nazwy stanowiska, stąd pr ...

Stalagmit
15 sierpnia 2018 22:49

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

Tak , oczywiście, właśnie myślę nad ograniczeniami czasowymi i ramkami. Na pewno tekst będzie musiał być spójny.

Stalagmit
15 sierpnia 2018 21:41

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

Dziękuję uprzejmie. Sytuację w Europie Środkowej i na ziemiach polskich starałem się przybliżyć w tekstach:

http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/najdawniejsza-historia-najezdzcy-konie-i-wozy

http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/najdawniejsze-dzieje-od-kamienia-do-brazu-od-europy-do-azji

Jak napisałem uprzednio, tereny naszego kraju zajmowały wtedy plemiona związane z kulturami pucharów dzwonowatych i ceramiki sznurowej. Ale o epoce brązu w Polsce jeszcze oczywiście napiszę.

Ostatnio ślady kultury pucharów dzwonowatych odkryto koło Supraśla na Podlasiu:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C406118%2Carcheolodzy-kultura-pucharow-dzwonowatych-byla-obecna-w-podlaskiem.html

https://archeowiesci.pl/2014/08/31/archeologiczna-niespodzianka-z-podlasia/

Stalagmit
15 sierpnia 2018 21:37

@Najdawniejsze dzieje. Burzliwy początek wieku brązu (15 sierpnia 2018 14:10)

No tak, tak rzeczywiście jest. 

Stalagmit
15 sierpnia 2018 21:33

Strona 1 na 91.    Następna